دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب واحد

[ad_1]

PNUEB

دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب واحد

از سال تحصیلی 92-93 طی بخشنامه وزارت علوم، درس دانش خانواده و جمعیت (2 واحدی) جایگزین درس جمعیت تنظیم خانواده گردید.

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته) سال تحصیلی 92-93 را میتوانید از فایل زیر دانلود کنید:

دانلود لیست دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 92-93

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که در سنوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذارنده اند نیازی به گذارندن درس دانش خانواده و جمعیت ندارند. 

 

نکات مربوط به رشته های خاص :

رشته تربیت بدنی (مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی):

از مجموع دروس عمومی درس دانش خانواده و جمعیت و از مجموع دروس عمومی معارف ، طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته های آموزش و پرورش ابتدایی، امور تربیتی ، آموزش حرفه وفن ، آموزش ریاضی ، آموزش علوم تجربی :

از مجموع دروس عمومی درس زبان خارجه و تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته آموزش زبان انگلیسی :

از مجموع دروس عمومی تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته تربیت معلم قرآن کریم :

از مجموع دروس عمومی درس تربیت بدنی 2 ، فارسی و زبان خارجه و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته آموزش دینی و عربی :

از مجموع دروس عمومی درس زبان خارجه و تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

در خصوص دانشجویان رشته آموزش دینی و عربی، مجموع 8 واحد دروس عمومی معارف مختص به ورودیهای سال تحصیلی  91-90 و بعد از آن می باشد و شامل سایر دانشجویان این رشته در سنوات قبل که 6 واحد گزرانده اند نمی شود.

 

رشته تولیدات دامی :

از مجموع دروس عمومی درس تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

همچنین در صورت نگذراندن درس جمعیت تنظیم خانواده در دوره کاردانی دانشجویان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت می باشند.

شایان ذکر است دانشجویانی که در سنوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذارنده اند نیازی به گذارندن درس دانش خانواده و جمعیت ندارند.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *