دانلود منابع درسي و ليست ارائه دروس نيمسال اول 93-92

[ad_1]

با کلیک بر روی نام رشته خود ,منبع درسی و لیست ارائه دروس آنرا دانلود نمایید

 

 

  با کلیک بر روی نام رشته خود ,منبع درسی و لیست ارائه دروس آنرا دانلود نمایید

 

 

 

رشته های مقطع کارشناسی:

 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آمار / آمار و کاربردها

 

 منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایشها)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته  تاریخ

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تمام گرایشها

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته جغرافیا و برنامه ریزی (شهری / روستایی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته جغرافیای انسانی (شهری / روستایی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی / ژئومورفولوژی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته حسابداری

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته حقوق

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته روانشناسی (روانشناسی عمومی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته ریاضی (محض – کاربردی) / ریاضیات و کاربردها

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زبان و ادبیات عرب

 منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زبان و ادبیات فارسی (محض)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زمین شناسی (محض / کاربردی)

 

 

 

 منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زیست شناسی (گرایش عمومی – علوم گیاهی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته شیمی (محض / کاربردی)

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم اجتماعی (کلیه گرایشها)

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری – روابط عمومی )

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته  علوم تربیتی (کلیه گرایشها)

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم سیاسی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم کامپیوتر

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته فیزیک (هسته ای / حالت جامد / اتمی و مولکولی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مترجمی زبان انگلیسی / زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت بازرگانی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت جهانگردی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت دولتی

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت صنعتی

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی برق ( کلیه گرایشها )

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی خودرو

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی راه آهن (کلیه گرایشها)

 منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی رباتیک

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی شیمی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی صنایع

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی علوم کشاورزی

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی عمران – مهندسی عمران ( نقشه برداری )

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی فناوری اطلاعات

 

IT

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی متالوژی و مواد (متالوژی صنعتی)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی مدیریت اجرایی

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی مدیریت پروژه

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی معماری / مهندسی شهرسازی /  مرمت بناهای تاریخی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی مکانیک

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی نفت (کلیه گرایشها)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی هوا فضا – هوافضا

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی پزشکی ( بالینی – بیومترال – بیومکانیک )

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی پلیمر ( صنایع پلیمر – تکنولوژی علوم رنگ )

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار / سخت افزار)

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی کشاورزی(اقتصاد/علوم دامی/ماشینهای ک/آب وخاک/علوم صنایع غذایی/ترویج )

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته هنرکلیه گرایشها

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته ژئومورفولوژی / آب و هواشناسی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته کتابداری (کارشناسی و کاردانی) / کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

 رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آمار ریاضی 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته الهیات (کلیه گرایشها) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته تاریخ ایران دوره اسلام / تاریخ گرایش تاریخ اسلام 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( کلیه گرایشها ) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته جامعه شناسی (توسعه / مسائل اجتماعی / مطالعات شهری صنعتی ) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته جغرافیا (کلیه گرایشها) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته حسابداری 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته حقوق (خصوصی / بین الملل / جزا و جرم شناسی 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته ریاضی محض و کاربردی – گرایشهای محض و کاربردی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زبان کلیه گرایشها 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زمین شناسی (کلیه گرایشها)

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته زیست شناسی (کلیه گرایشها) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته شیمی (کلیه گرایشها ) / فیتوشیمی 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم اقتصادی / اقتصاد اسلامی 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم تربیتی/روانشناسی/مدیریت آموزشی/تاریخ وفلسفه/آموزش محیط زیست/آموزش زبان فارسی/برنامه ریزی درسی 

 

 

 

 منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم سیاسی 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته فیزیک(کلیه گرایشها)/ژئوفیزیک(زلزله شناسی) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک – بازاریابی و صادرات) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت دولتی(کلیه گرایشها) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت رسانه 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایشها) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی صنایع ( مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی – مدیریت سیستم و بهره وری ) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی عمران ( راه و ترابری / سازه های هیدرولیکی ) 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار / سخت افزار ) /  مهندسی فناوری اطلاعات ( سیستمهای چند رسانه ای ) 

 

 

 

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته مهندسی کشاورزی(کلیه گرایشها)/محیط زیست

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته پژوهش هنر / مهندسی معماری

 

 

 رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته:

 

 

  منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آموزش حرفه و فن

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آموزش ریاضی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آموزش زبان انگلیسی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته  آموزش علوم تجربی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته آموزش و پرورش ابتدایی / امور تربیتی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته تربیت معلم قرآن کریم / آموزش دینی و عربی

منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول 93-92 رشته  مهندسی تولیدات دامی

 

 

[ad_2]

لینک منبع

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور در دانشگاه پیام نور

[ad_1]

PNUEB

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور در دانشگاه پیامنور

مهلت ثبت‌نام داوطلبان تا روز یکشنبه 12 آبان ماه از طریق سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور در دانشگاه پیام نور/ پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی از دی ماه
 

 

 

رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نورگفت : طبق اعلام سازمان سنجش داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1392 شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند، می‌توانند در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور شرکت کرده و ثبت نام کنند.همچنین ایشان با اشاره به مهلت ثبت‌نام داوطلبان تا روز یکشنبه 12 آبان ماه از طریق سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org، افزود داوطلبان باید ضمن اطلاع از کد رشته‌های مربوط و پس از پرداخت وجه مربوط به تکمیل ظرفیت 35 هزار ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر 10 کد رشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.ایشان خاطر نشان کردند زمان ثبت نام احتمالا در دی ماه و از طریق سایت سازمان سنجش خواهد بود و داوطلبان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور باید برای اطلاع از نحوه ثبت نام به سایت سازمان سنجش و دانشگاه نیوز مراجعه کنند. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان در سایت ستاد

[ad_1]

PNUEB

ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان در سایت ستاد

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

حذف دوره فراگير از مقطع كارشناسي پيام نور

[ad_1]

PNUEB

حذف دوره فراگير از مقطع كارشناسي پيام نور

به اين ترتيب وعده دولت و مجلس مبني بر حذف كنكور، براي نخستين بار توسط دانشگاه پيام نور در تمامي كد رشته ها محقق شد

 

حسن زياري قائم مقام وزير علوم گفت :دانشگاه پيام نور در راستاي برداشتن سد كنكور و آرامش خاطر جوانان جوياي علم، توانست پس از 4 سال كار كارشناسي متخصصين، كنكور را در تمام كد رشته محل هاي خود، حذف كند.
به اين ترتيب وعده دولت و مجلس مبني بر حذف كنكور، براي نخستين بار توسط دانشگاه پيام نور در تمامي كد رشته ها محقق شد و از اين پس كساني كه در كنكور سراسري شركت نكرده اند مي توانند از طريق دفترچه جديدي كه همراه با دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش توزيع مي شود رشته خود را انتخاب كنند.
وي خاطرنشان كرد:در فراگير سال 92 كه در مهر ماه پذيرش خواهيم داشت نيز ديگر مقطع كارشناسي نداريم و اين دوره فقط در مقطع كارشناسي ارشد فراگير برگزار مي شود.
حذف كنكور علاوه بر حذف مخارج مالي احتمالي كه براي متقاضيان در برداشت، موجب آرامش خاطر بيشتر جوانان آينده ساز ميهن اسلامي ما خواهد شد و از اين پس آنها مي توانند با فراغ بال به تحصيل خود در دوران دبيرستان ادامه دهند و با كسب نمرات عالي امكان تحصيل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود را فراهم كنند.

 

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

همه چیز در مورد درس جزء ۳۰ قرآن کریم

[ad_1]

PNUEB

همه چیز در مورد درس جزء ۳۰ قرآن کریم

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

تمدید ثبت نام غیر حضوری نیمسال اول 93-92

[ad_1]

PNUEB

تمدید ثبت نام غیر حضوری نیمسال اول 93-92

زمان پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان (همچنین حذف و اضافه):کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری تخصصی آزمون سراسری، بدون آزمون و استعداد درخشان تا تاریخ 20 مهرماه 1392 تمدیدشد

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع