موافقت شورای آموزشی باگردشدن نمرات درمقطع ارشد

[ad_1]

PNUEB

موافقت شورای آموزشی باگردشدن نمرات درمقطع ارشد

شورای آموزشی دانشگاه پیام نور با گرد شدن نمرات مقطع کارشناسی ارشد پیام نور موافقت کرد .

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور (pnueb): شورای آموزشی دانشگاه پیام نور با گرد شدن نمرات مقطع کارشناسی ارشد پیام نور موافقت کرد .

در جلسه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور در روز ۷ تیرماه ۱۳۹۳ با گرد شدن نمرات ۱۱٫۵۰ تا ۱۱٫۹۹ دانشجویان کارشناسی ارشد به نمره ۱۲ موافقت شد.

در جلسه شورای آموزشی موافقت گردید برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در دروس نظری از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ نمره ای بین ۱۱٫۵۰ تا ۱۱٫۹۹ دارند به نمره ۱۲ تبدیل و به صورت قبول در سیستم گلستان ثبت شود.

 

توجه:

گردشدن تنها دردروس نظری مدنظر بوده و دروس دانش پذیری راشامل نمی گردد.

پیش از این فقط نمرات دانشجویان کارشناسی که بین ۹٫۵۰ تا ۹٫۹۹ بودند به نمره ۱۰ و به صورت قبول در سیستم گلستان ثبت می شود.

اگر چه قبلا هم برای دانشجویان ارشد پیام نور در سیستم گلستان که نمره ای ۹٫۵۰ تا ۹٫۹۹ بودند به ۱۰ تبدیل می شد،ولی از آنجا نمره قبولی دروس مقطع ارشد در دانشگاه پیام نور ۱۲ می باشد، بالاخره این مهم نیز تصویب گردید.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *