کارت شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (نيمه متمرکز) سال 1394

[ad_1]

نام استان

نام شهرستان

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، مديريت امور آموزشي

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه: اتوبان امير كبير، ميدان مادر، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه

مرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

مرند: ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند.

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي

خوی

دانشگاه آزاد اسلامي خوي

خوي: بلوارولايت فقيه، دانشگاه آزاداسلامي واحدخوي، ساختمان اداري

مياندوآب

مركزآموزشعاليشهيدباكريمياندوآب

مياندوآب: ميدان آيت الله وحيدي، كيلومتر3 جاده حسن كندي، مركز آموزش عالي شهيد باكري

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان اداره كل امور آموزشي

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان معاونت آموزشي

كاشان

دانشگاه كاشان

كاشان: كيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان

ايلام

‌ ايلام‌

دانشگاه ايلام

ايلام: خيابان پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مركزي، تحصيلات تكميلي

بوشهر

‌ بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

تهران

تهران

حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمي تهران

تهران: خيابان انقلاب، دروازه دولت ،خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

حوزه برادران: دانشگاه علم وصنعت

تهران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه، دانشگاه علم وصنعت ايران

ری

دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري

تهران: بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

چهارمحال و بختياري

شهر كرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد: بلواررهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشكده هنر

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حيدريه

تربت حيدريه: (كيلومتر 7 جاده تربت حيدريه – مشهد )، بعد از پل هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت حيدريه

سبزوار

دانشگاه حكيم سبزواري

سبزوار: توحيدشهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم پايه

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد: (كيلومتر 4 جاده اسفراين)، دانشگاه بجنورد

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيدچمران اهواز

اهواز: جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول

دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان: كيلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي واحدرايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان :كيلومتر 3 جاده (سمنان – دامغان )، پرديس شماره يك، اداره كل آموزش

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود: ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي اداره كل آموزشي

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه، روبروي بلوارمعلم، مجتمع ورزشي 22بهمن دانشگاه سيستان بلوچستان

زابل

دانشگاه زابل

زابل: كيلومتر2 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان كلاسهاي ابوسعيد سجزي

ايرانشهر

دانشگاه ولايت-ايرانشهر

ايرانشهر: كيلومتر 4 بزرگ راه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانشهر

چا‌بهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار، دانشكده علوم دريايي

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

فسا

دانشگاه فسا

فسا: بلوارشهیدمحب، دانشگاهفسا

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) قزوين، روبروي صدا و سيماي مركز قزوين، سايت كامپيوتري دانشكده فني و مهندسي

قم

قم‌

دانشگاه قم

قم: جاده قديم اصفهان، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان

كرمان

كرمان

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان

جیرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت: كيلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

رفسنجان: ابتداي بلوار ولايت، دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان، سازمان مركزي دفتر استعدادهاي درخشان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، دانشكده علوم

كهكيلويه و بويراحمد

بويراحمد(ياسوج‌)

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره آموزش وتحصيلات تكميلي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گنبد کاووس

دانشگاه گنبد كاووس

گنبد كاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق)، بلواربصيرت، دانشگاه گنبد كاووس

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان-رشت

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد: (كيلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران )، دانشگاه لرستان

بروجرد

 دانشگاه‌حضرت‌آيت‌الله اعظمي بروجردي(ره)- بروجرد

بروجرد: (كيلومتر 3 جاده بروجرد – خرم آباد)، دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)

مازندران

ساري

موسسه آموزش عالي هدف ساري

ساري: بلوار فرح آباد ،(جاده دريا) كيلومتر5 موسسه آموزش عالي غير انتفاعي هدف ساري

بابل (برادران)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابل: خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر (خواهران)

دانشگاه مازندران- بابلسر

بابلسر: خيابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه

چالوس

دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

چالوس: خيابان17شهريور، روبروي مسجد امام حسين (ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب جنوبي دانشگاه اراك

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: چهار باغ شهيد مصطفي احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سازمان مركزي، اداره آموزش كل

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: كيلومتر 4 جاده اراك، دانشگاه ملي ملاير

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ساختمان كنار ورودي درب دانش

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي كرج

كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *