مشاهده نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال94

[ad_1]

نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  اعلام شد.

داوطلبان جهت اطلاع از نتیجه آزمون خود می توانند با شماره پرونده، شماره داوطلبی و شماره شناسنامه به لینک ذیل مراجعه نمایند.

 

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 94 کلیک نمایید

 

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ 132 كدرشته‌امتحاني از 144 كد رشته امتحاني آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌سال‌ 1394 و هم چنين تاريخ انتشار اطلاعيه در مورد مرحله تكميل ظرفيت

الف- اسامي‌ قبول‌ شدگان‌ نهايي‌ 132 كد رشته امتحاني در اين آزمون بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org   قرار گرفته ‌است.

ب- اسامي قبول شدگان نهايي كد رشته‌هاي امتحاني ذيل به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:
1- كد 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات)، 2-كد 1149 (مديريت امور دفاعي«1» ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 3-كد 1150 (مديريت امور دفاعي«2» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، 4-كد 1151 (فرماندهي مديريت انتظامي«3»)، 5-كد1153 (مديريت اطلاعاتي)، 6-كد 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 7-كد 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 8-كد 1156 (آماد)، 9-كد 1157 (مديريت بحران)، 10-كد 1158 (پدافند غيرعامل – گرايش طراحي، دانشگاه امام حسين«ع»)، 11-كد 1159(پدافند غيرعامل ـ امنيت ملي، دانشكده علوم و فنون فارابي) و رشته پدافند غيرعامل – گرايش افا سي سي دي، دانشگاه امام حسين«ع» كه به علت داشتن شرايط خاص، ثبت‌نام و برگزاري آزمون كد رشته هاي امتحاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است.
ج- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان نهايي‌ 132 كد رشته امتحاني
   از كليه‌ پذيرفته‌ شدگان هريك‌ از 132 كدرشته‌ امتحاني‌، دعوت‌ مي‌نمايد ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم براي ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند، ضمناً در صورتي كه دانشگاهها و موسسات محل قبولي داوطلبان، تاريخ مشخصي را براي ثبت‌نام ارائه نكرده باشند، مي‌بايست در يكي از روزهاي شنبه مورخ 1394/6/14، يكشنبه مورخ 1394/6/15 و يا دوشنبه مورخ 1394/6/16 براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
توجه: كليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
د‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌   
1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي (مورخ 94/2/22 لغايت 94/3/3) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 94/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 38
دفترچه راهنماي (شماره 1) اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌ (‌0) تا (20) تا تاريخ 93/11/30 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت‌نام به محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره 3- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 15/4/92 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.
استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
2 – اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3 – شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 –  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
6- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 95-1394 توسط ارگانهاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير اينصورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني كه فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ داوطلبانيكه با استفاده از سهميه‌ رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند و ارگان صادر كننده فرم آنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.
7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب 1393/4/25 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.
ه‍ – تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.
3- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1394 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به سازمان سنجش باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 94/6/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
5ـ در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
6- به دليل عدم وصول نتايج مصاحبه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران– تهران تا زمان اعلام نتايج نهايي، در رشته‌هاي ذيربط فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نگرديده ‌است.
7- بر اساس نامه ارسالي از سوي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هنر و انديشه اسلامي- قم و به دليل عدم استقبال تعدادي از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه در رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص مطالعات معماري ايران(كد 23639) و ادبيات نمايشي(كد 23697) موسسه مذكور و به دليل كاهش تعداد داوطلبان واجد شرايط فردي به عنوان پذيرفته شده نهايي در رشته‌هاي تحصيلي ذيربط اعلام نخواهد شد.

 

دريافت فرم فرم مدرك كارشناسي و معدل (مخصوص پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند) فرمت PDF

 

وـ موارد اصلاحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1394

 

1ـ رشته‌ محلهاي ذيل با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي و يا دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط از دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اين آزمون حذف شده و در اين كد رشته محلها پذيرش دانشجو صورت نگرفته است. (لازم به توضيح است رشته‌هاي مندرج در رديفهاي 1 تا 11 مربوط به دانشگاه شهيد بهشتي به دليل عدم درج محل تحصيل «پرديس زيرآب مازندران» در دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده است)

 

رديف

دانشگاه

مجموعه امتحانی

رشته – گرايش

دوره

كد رشته محل

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1102

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) گرايش آب و هواشناسي سينوپتيك

نوبت دوم

10359

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1102

ژئومورفولوژي گرايشهيدروژئومورفولوژيدر برنامه‌ريزي محيطي

نوبت دوم

10427

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1102

جفرافيا و برنامه ريزي روستايي (گرايشبرنامهريزيكالبدي)

نوبت دوم

10584

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1102

جفرافيا و برنامه ريزي روستايي (گرايشمديريتتوسعهپايدارروستايي)

نوبت دوم

10585

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1262

مديريت در سوانح طبيعي

نوبت دوم

19465

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1264

مهندسي زلزله

نوبت دوم

19829

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1264

مهندسي و مديريت و منابع آب

نوبت دوم

19894

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1264

مهندسي محيط زيست

نوبت دوم

19961

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1279

جلوبرندگي

نوبت دوم

21601

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1279

ديناميك پرواز و كنترل

نوبت دوم

21611

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1279

سازه هاي هوايي

نوبت دوم

21620

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1102

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) – تغييرات آب و هوايي اقليمي

پيام نور

10384

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1106

مديريت ورزشي – مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

پيام نور

11311

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1106

مديريت ورزشي – مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

پيام نور

11312

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1107

تاريخ – تاريخ اسلام

پيام نور

11460

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1121

آموزش زبان انگليسي

پيام نور

12711

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1134

حسابداري

پيام نور

13582

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1142

مديريت بازرگاني – بازاريابي

پيام نور

13905

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1142

مديريت فنّاوري اطلاعات – كسب و كار الكترونيك

پيام نور

14274

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1148

مديريت اجرايي

مجازي پيام نور

14680

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1148

مديريت اجرايي

پيام نور

14703

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1148

مديريت كسب و كار (MBA)- گرايش بازاريابي

پيام نور

14800

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1148

مديريت كسب و كار (MBA)- گرايش كسب و كار بين المللي

پيام نور

14801

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1148

مديريت كسب و كار (MBA)- گرايش استراتژي

پيام نور

14802

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1201

چينه نگاري و ديرينه شناسي

پيام نور

15075

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1214

زيست شناسي – علوم جانوري – فيزيولوژي جانوري

پيام نور

17740

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1214

زيست شناسي – علوم جانوري – بيوسيستماتيك جانوري

پيام نور

17768

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1277

نرم افزار

پيام نور

21449

 

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم

1352

مهندسي معماري

پيام نور

23562

 

دانشگاه شهيد بهشتي

1352

مطالعات معماري ايران

پرديس خودگرادن

24162

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

1272

شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

پرديس خودگردان

21011

 

دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد چمران تهران

1203

آموزش شيمي

روزانه

24109

 

دانشگاه فرهنگيان – پرديس نسيبه تهران

1214

زيست شناسي – علوم جانوري(آموزش زيست شناسي)

روزانه

24114

 

موسسه غير انتفاعي گلستان – گرگان

1130

مطالعات منطقه اي

غيرانتفاعي

13310

 

موسسه غير انتفاعي مجازي نور طوبي – تهران

1267

ساخت توليد

مجازي غيرانتفاعي

24129

 

2ـ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب 1393/4/25 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ ظرفيت پذيرش حداكثر معادل ده درصد (با تقريب اضافي) در هر كد رشته محل، براساس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان به حائزين شرايط بصورت ظرفيت اضافي اختصاص يافته است.

3-  نظر به اينكه پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه اصلاح كدرشته محلهاي تحصيلي مندرج در دفترچه مذكور، برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نسبت به كاهش و يا افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي خود مبادرت نموده‌اند، لذا گزينش نهايي بر اساس ظرفيتهاي جديد انجام گرفته است.

 

ز- نحوه گزينش نهائي

  1- در گزينش نهايي هر يك از رشته‌محل ها، با توجه به قانون، 25 درصد ظرفيت پذیرش هرکدرشته محل به رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حدنصاب علمی (در سهمیه رزمندگان حداقل 80 درصد و در سهمیه ایثارگران حداقل70 درصد نمره اخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص داده شده است.

2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش از تاريخ 94/6/12 قابل دسترسي خواهد بود. 

 

3- تغيير رشته، گرايش و انتقال پذيرفته‌شدگان در حيطه وظايف سازمان سنجش نبوده و به اينگونه درخواست‌ها ترتيب اثر داده نمي‌شود.

 

ح- تكميل ظرفيت و رشته‌هاي جديد

 

 اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي از كدرشته محلهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1394، در روز دوشنبه مورخ 94/7/6 از طريق نشريه پيك سنجش و پايگاه اطلاع‌رساني  سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته و يا در انتخاب رشته‌ خود مرتكب اشتباه شده باشند، مي‌توانند حداكثر تا 94/7/9 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 94/7/9 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 نيز درميان ‌بگذارند.

 

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *