برگزیدگان بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت معرفی شدند

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت که در تالار حافظ شیراز برگزار شد، اسامی برگزیدگان بخش شفاهی در گروه های اساتید، کارمندان و دانشجویان اعلام و با اهدای لوح و جوایز نقدی از آنها تقدیر شد.

در گروه دانشجویان، سیدمصطفی حسینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم حائز رتبه برتر شد.

رشته قرائت تحقیق

دانشجویان: سیدمصطفی حسینی از قزوین رتبه اول، سجاد علیپور از ارومیه رتبه دوم، سیدمحمد طباطبایی مقدم از گناباد رتبه سوم

کارکنان: یوسف قنبری از دانشگاه زنجان رتبه اول، سجاد پروینی‌نژاد از دانشگاه قم رتبه دوم، بهزاد رحیمی از دانشگاه ارومیه رتبه سوم

اساتید: سیدحمیدرضا هدایتی از دانشگاه شیراز رتبه اول، عباس مومنی از دانشگاه تهران رتبه دوم، احمدعلی جلالی‌نژاد از دانشگاه زابل رتبه سوم

رشته قرائت ترتیل بخش آقایان

اساتید: محمدامین بهرامی از دانشگاه بوشهر رتبه اول، سیدعلی انجو از دانشگاه شیراز رتبه دوم، کاظم صمدی از دانشگاه شیراز رتبه سوم

دانشجویان: ابوالفضل خلیلی از دانشگاه بقیه الله (عج) رتبه اول، محمدکاظم احمدگل از دانشگاه قم رتبه دوم، سیدرضی سلیم بهرامی از دانشگاه مازندران رتبه سوم

کارکنان: محمد ضرغام از ستاد مرکزی رتبه اول، بهرام عابدینی از دانشگاه زنجان رتبه دوم، محسن رشیدی از دانشگاه سبزوار رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم بخش آقایان

اساتید: مهدی رجبی از دانشگاه کاشان رتبه اول، علیرضا شاه فضل از دانشگاه کاشان رتبه دوم

دانشجویان: محسن محمدی از دانشگاه اصفهان رتبه اول، محمدفاضل محمدحسینی از دانشگاه اراک رتبه دوم، محمد ساسان نیا از دانشگاه شیراز رتبه سوم

کارکنان: خالد رویین اهلی از دانشگاه شیراز رتبه اول، محمود علیشاهی دستگرد از دانشگاه بیرجند رتبه دوم

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بخش آقایان

دانشجویان: شکرالله حافظ افتخاری از دانشگاه سمنان رتبه اول، حجت کشته‌گر از دانشگاه زاهدان رتبه دوم، مصطفی شبانی از دانشگاه بیرجند رتبه سوم

کارکنان: حسین نوبخت از دانشگاه شیراز رتبه اول، عباسعلی رزلف‌قمصری از دانشگاه کاشان رتبه دوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش آقایان

دانشجویان: علی بیات از دانشگاه سمنان رتبه اول، حسام فیوضی رزگی از دانشگاه تربت حیدریه رتبه دوم، سجاد اسکندری از دانشگاه اراک رتبه سوم

کارکنان: عبدالاحد دادی از دانشگاه ایرانشهر رتبه اول، محسن قبایی از دانشگاه کاشان رتبه دوم، عبداللطیف سارانی از دانشگاه بیرجند رتبه سوم

رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم بخش آقایان

اساتید: حجت عبادعسکری از دانشگاه تربت جام رتبه اول

دانشجویان: مجتبی مهجور از دانشگاه سبزوار رتبه اول، جاوید عبداللهی از دانشگاه زنجان رتبه دوم، محمدحسین تیغی مهرآباد از دانشگاه بابل رتبه سوم

کارکنان: علی رحیم زاده از دانشگاه کاشان رتبه اول، محمدصادق قاسمی از دانشگاه شیراز رتبه دوم، مهدی مهدی زاده از دانشگاه ارومیه رتبه سوم

رشته مدیحه‌سرایی

گروه مدیحه‌سرایی دیالمه از دانشگاه مشهد رتبه اول
گروه مدیحه‌سرایی فاطر از دانشگاه تبریز رتبه دوم
گره مدیحه سرایی ثامن الائمه از دانشگاه آبادان رتبه سوم

رشته قرائت تحقیق بخش بانوان

دانشجویان: انغام جرفی از دانشگاه دزفول رتبه اول، الناز همتی از دانشگاه ایران رتبه دوم، حسنی‌السادات زمانی‌موسوی از دانشگاه کرمانشاه رتبه سوم

کارکنان: فاطمه رحمانپور از دانشگاه قزوین رتبه اول، مرضیه جلال الدین صالحی از دانشگاه اهواز رتبه دوم، نجمه امیری از دانشگاه شیراز رتبه سوم مشترک، مونا محمدزاده مقدم برکاده از دانشگاه گیلان رتبه سوم مشترک

رشته قرائت ترتیل بخش بانوان

اساتید: سمانه نجفی از دانشگاه گناباد رتبه اول، سپیده مختاری از دانشگاه تهران رتبه دوم

دانشجویان: فاطمه العارضی از دانشگاه اصفهان رتبه اول، نفیسه چزانی از دانشگاه سبزوار رتبه دوم، الهه بذرافشان از دانشگاه بیرجند رتبه سوم

کارکنان: کوثر نادم بوئینی از دانشگاه گیلان رتبه اول، محدثه مومنی از دانشگاه اراک رتبه دوم، صدیقه خوش باش از دانشگاه مشهد رتبه سوم مشترک، حمیده کوزه گر آرانی از دانشگاه کاشان رتبه سوم مشترک

رشته حفظ پنج جزء بخش بانوان

اساتید: مریم عزیزی از دانشگاه یزد رتبه اول، راضیه زارع از دانشگاه شیراز رتبه دوم

دانشجویان: زینب معصومی پویا از دانشگاه اراک رتبه اول، مرجان میرحسینی از دانشگاه یزد رتبه دوم، زهرا سبزی از دانشگاه کرمان رتبه سوم

کارکنان: شیما مومنی از دانشگاه اراک رتبه اول، فرشته ابراهیمی از دانشگاه اصفهان رتبه دوم، زینب پوردیوانی از دانشگاه شیراز رتبه سوم

رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش بانوان

دانشجویان: نعیمه داودی از دانشگاه کاشان رتبه اول، زهرا عباسی از دانشگاه اراک رتبه دوم، فاطمه سادات مصطفوی از دانشگاه اصفهان رتبه سوم

کارکنان: طاهره قاسمی از دانشگاه گلستان رتبه اول، الهام همتی فر از دانشگاه رفسنجان رتبه دوم، مرضیه ملتجائی فرید از دانشگاه تبریز رتبه سوم

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بخش بانوان

دانشجویان: مهدیه شکوری از دانشگاه قم رتبه اول، فاطمه قربانی از دانشگاه اردبیل رتبه دوم، فاطمه مهدی زاده از دانشگاه کرمان رتبه سوم

کارکنان: معصومه احمدی از دانشگاه شیراز رتبه اول، زینب درخشی ریحانی از دانشگاه مشهد رتبه دوم، مرضیه فتحی از دانشگاه کرمانشاه رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم بخش بانوان

اساتید: مینا صلواتی از دانشگاه بوشهر رتبه اول، پروین امینی از دانشگاه قزوین رتبه دوم

دانشجویان: فاطمه عابدینی از دانشگاه قم رتبه اول، فرشته حیدری از دانشگاه یاسوج رتبه دوم، ریحانه گودرزی از دانشگاه شهید بهشتی رتبه سوم

کارکنان: زهرا کرباسی از ستاد مرکزی رتبه اول، نرگس مبین‌زاده آرانی از دانشگاه کاشان رتبه دوم

بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای ۲۵ تا ۲۸ تیر برگزار شد.

[ad_2]

لینک منبع

نتایج بخش آوایی و ادبی جشنواره قرآن و عترت علوم پزشکی اعلام شد

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اسامی ۲۲ نفر از برگزیدگان بخش آوایی اعلام و با اهدای لوح و جوایز نقدی از آنها تقدیر شد.

نتایج بخش آوایی جشنواره در رشته‌های اذان، ترجمه خوانی و دعا و مناجات خوانی

رشته اذان گروه اساتید: رتبه دوم هادی علیقلی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته اذان گروه کارکنان: رتبه اول علی اصغر شم آبادی سبزوار، رتبه دوم امین جعفری فر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه سوم محمد رضا عابدی از دانشگاه علوم علوم بهزیستی و توانبخشی

رشته اذان گروه دانشجویان: رتبه اول مسعود طاهری اصل از دانشگاه علوم پزشکی ارتش، رتبه دوم عباس وکیلی از دانشگاه علوم پزشکی یزد، رتبه سوم امیر حسین حسین زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته ترجمه خوانی گروه اساتید: رتبه دوم علی دلبری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، رتبه سوم طاهره سلیمی از دانشگاه علوم پزشکی یزد

رشته ترجمه خوانی گروه کارکنان: رتبه اول زهرا کوهی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه دوم فرشته امینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه سوم پروین حجتی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رشته ترجمه خوانی گروه دانشجویان: رتبه دوم فاطمه اسلام‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه سوم مهدی بختیاری از دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رشته دعا و مناجات خوانی گروه دانشجویان پسر: رتبه اول سید احمد حسینی میر محمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران              

رشته دعا و مناجات خوانی دانشجویان پسر: رتبه دوم امین قلعه وند از دانشگاه علوم پزشکی سمنان، رتبه سوم مرتضی رضایی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رشته دعا و مناجات خوانی دانشجویان دختر: رتبه اول فاطمه روان گرد از دانشگاه علوم پزشکی فسا، رتبه دوم معصومه رئیسیان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

رشته دعا و مناجات خوانی کارکنان: رتبه اول علی کچوئی زاده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، رتبه دوم محمود اشتیاقی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه سوم رضا مرادی از دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نتایج بخش ادبی در بخش‌های داستان نویسی، نمایش نامه نویسی، فیلم‌نامه نویسی، شعر، تالیف کتاب، کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب و کتابخوانی تلخیص کتاب اعلام شد.

اسامی برگزیدگان بخش ادبی

بخش داستان نویسی در گروه اساتید: الهام فضل جو، نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی یزد، سیما رفیعی، نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بخش داستان نویسی در گروه دانشجویان: فائزه بدرام، نفراول از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اعظم ابهری قزل احمد نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدینه مصطفی نژاد نفرسوم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بخش داستان نویسی در گروه کارکنان: سکینه کشتکار نفراول از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مصطفی محمدی نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سعیده صفائی سیمکانی نفر سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ابوالفضل عصارزاده نفر سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بخش نمایشنامه نویسی در گروه دانشجویان: احمد خالدی نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سید مجید میرحسینی نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بخش فیلم‌نامه نویسی در گروه دانشجویان: بهنام امینی نفراول از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پدرام رستمی نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز         

بخش شعر در گروه اساتید: سید علی انجو نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجید نیمروزی نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سید حمیدرضا هدایتی نفر سوم  از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بخش شعر در گروه دانشجویان: محمد مبلغ الاسلام نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی بابل، فائزه قابل نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی سمنان، پریسا صحت نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بخش شعر در گروه کارکنان: علیرضا رجبعلی زاده نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاظم نظری بقا نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، منصور عرفان‌پور نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

بخش طرح پژوهشی در گروه اساتید: سیدکمال صولتی-پریسا آسمند نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بخش تالیف کتاب در گروه اساتید: دکتر مرضیه مومن نسب-آزیتا جابری نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بخش تالیف کتاب درگروه کارمندان: شیرین حبیبی آذریوش نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بخش کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب در گروه اساتید: آذر آوازه نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بخش کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب در گروه کارمندان: عاطفه شریفی نفر اول از ستاد وزارت بهداشت، احسان حیدری نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی اهواز      

بخش کتابخوانی نقد و بررسی کتاب از گروه دانشجویان: فریبا پناهیان نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پروین نیک آئین نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آزیتا جابری نفر سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میلاد علی اکبری نفر سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  

بخش کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه اساتید: سید علیرضا طلایی نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سید مهدی مرعشی نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فریبا میرزایی باویل نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز           

بخش کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه کارمندان: زهرا ملا رسولی نفراول از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مریم کامکاری نفر دوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، صدیقه مقدم فر نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز     

بخش کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه دانشجویان: نسرین خواجه علی نفر اول از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، فاطمه صادقی نفر دوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی شاهد، زهرا ریحانی نفر دوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سارا عبدالهی نفر سوم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراسم پایانی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در روزهای ۲۵ تا ۲۸ تیرماه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است.

[ad_2]

لینک منبع

برگزیدگان 3 بخش بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – در مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، که باحدود هزار نفر از دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تالار حافظ شهر شیراز برگزار شد، برگزیدگان بخش های پژوهشی، معارف قرآنی و سیره معصومین، فناوری و نشریات این جشنواره مشخص شد.

برگزیدگان بخش پژوهشی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رشته طرح پژوهشی: رتبه اول سید کمال صولتی و پریسا آسمند از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از گروه اساتید

رشته ترجمه و تالیف کتاب: رتبه اول: شیرین خلیلی آذرنوش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز از گروه کارمندان و رتبه دوم و سوم : مرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  از گروه اساتید

رشته مقاله نویسی گروه اساتید: رتبه اول: فرشته بهمنش از دانشگاه علوم پزشکی بابل، رتبه دوم: راحله سروستانی از دانشگاه علوم پزشکی فسا و رتبه سوم به صورت مشترک: نسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند رتبه سوم از دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رشته مقاله نویسی گروه دانشجویی: رتبه اول حسین قائد امینی کرمان و رتبه سوم و دوم محمد حسن سموری و امیدرضا تمتاجی از دانشگاه علوم پرشکی کاشان

رشته مقاله نویسی گروه کارکنان: رتبه اول نقی دشتی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، رتبه دوم مریم امیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رتبه سوم به صورت مشترک: علی عمار لو و عادل میرزاعلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

برگزیدگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رشته آشنایی با احادیث در گروه اساتید: رتبه اول سید علیرضا طلایی از کاشان، رتبه دوم محمد مهدی زاده از قم، رتبه سوم نازیلا فرید از تبریز

رشته آشنایی با احادیث در گروه کارکنان: رتبه اول مریم عباسی از دانشگاه علوم پزشکی اراک، رتبه دوم نرگس شجاعی از دانشگاه علوم پزشی ارومیه، رتبه سوم سید ماریه ادیانی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

رشته آشنایی با احادیث در گروه دانشجویان: رتبه اول مژگان محمدی فر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، رتبه دوم فرهاد شکاری از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، رتبه سوم نازنین زهرا مظلومیان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته نقد و بررسی کتاب گروه اساتید: رتبه اول آذر آوازه از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رشته نقد و بررسی کتاب گروه کارکنان: رتبه اول عاطفه شریفی از ستاد وزارت بهداشت، رتبه دوم احسان حیدری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

رشته نقد و بررسی کتاب گروه دانشجویان: رتبه اول فریبا پناهیان از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه دوم پروین نیک آیین از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه سوم: میلاد علی اکبری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته تلخیص کتاب گروه اساتید: رتبه اول علیرضا طلایی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، رتبه دوم سید مهدی مرعشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه سوم فریبا میرزایی باویل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته تلخیص کتاب گروه کارکنان: رتبه اول زهرا ملارسولی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه دوم مریم کامکاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه سوم صدیق مقدم فر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته تلخیص کتاب از گروه دانشجویان: رتبه اول نسرین خواجه علی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه دوم زهرا ریحانی مشهد و  فاطمه صادقی از دانشگاه علوم پزشکی شاهد، رتبه سوم سارا عبداللهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزیدگان بخش فناوری و نشریات بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رشته کانال شبکه های مجازی گروه دانشجویان:رتبه اول حسن واعظی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، رتبه دوم مجتبی محجور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،رتبه سوم: فاطمه سلحشور و علی ریحانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رشته کانال شبکه های مجازی گروه کارکنان: رتبه اول حمید رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی اراک، رتبه دوم همایون سلحشور از دانشگاه علوم پزشکی شاهد

رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه دانشجویان: رتبه اول سامان چام از دانشگاه علوم پزشکی بابل، رتبه دوم عباس عابدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، رتبه سوم مهدی پایمرد و علی قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه کارکنان: رتبه اول زهرا خرامان از دانشگاه علوم پزشکی ایلام، رتبه دوم رسول میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته تیتر گروه دانشجویان: کبری صالحی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته گرافیک و صفحه آرایی گروه دانشجویان: محمدجواد سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رشته گرافیک و صفحه آرایی گروه کارکنان: علی یوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رشته گزارش گروه دانشجویان: امیرحسین تیموری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رشته گزارش گروه کارکنان: رتبه اول: معصومه عسکری از دانشگاه علوم پزشکی همدان، رتبه سوم: سمیه تیموری جروکانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته مصاحبه گروه دانشجویان: رویا صیام پور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته طرح روی جلد گروه دانشجویان: رتبه اول علی نورانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، رتبه دوم محمد صدقیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رتبه سوم علی فرشباف از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته مقالات دینی و قرآنی: رتبه اول الناز سادات سجادی نیا اصفهان، رتبه دوم سحر برزگر تبریز، رتبه سوم سمیرا نادری تبریز

بخش نشریات گروه دانشجویان: رتبه اول حسین سعیدی برای فصلنامه تنفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه دوم نرگس محمدی  برای نشریه بینات از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه سوم زینب همتی برای نشریه برهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

[ad_2]

لینک منبع

آغاز مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت علوم پزشکی در شیراز

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – دکتر محمدمهدی بحرالعلوم با اشاره به آغاز مرحله کشوری بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: این جشنواره در بخش‌ها و رشته‌های مختلف از روز ۲۵ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر شیراز برگزار می‌شود.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: در مرحله نهایی جشنواره بیست و دوم قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی تعداد ۲۲۴ منتخب رشته‌های غیرحضوری که به صورت ارسال آثار یا کتبی برگزار شد، جوایز خود را دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این نیز حدود ۶۰۰ شرکت‌کننده در جشنواره در رشته‌های حفظ، قرائت قرآن و تواشیح به صورت حضوری با هم رقابت خواهند کرد که نتایج این بخش روز ۲۸ تیرماه مشخص می‌شود.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: در کنار این تعداد شرکت‌کننده، شاهد حضور مدیران فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی، کارشناسان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دبیران کانون‌های قرآنی دانشجویی سراسر کشور خواهیم بود تا به این ترتیب جمع تمامی حاضران در مسابقات در ایام برگزاری جشنواره حدود یک هزار نفر باشد.

وی در مورد مراسم‌ افتتاحیه و اختتامیه یادآور شد: مراسم افتتاحیه این مسابقات از ساعت ۱۸ روز ۲۵ تیرماه آغاز می‌شود. بخشی از جوایز برگزیدگان رشته‌های غیر حضوری در این مراسم اهدا می‌شود. همچنین برای بخش‌های ادبی و هنری نیز یک مراسم اهدای جوایز در روز ۲۶ تیرماه در نظر گرفته‌ایم.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز صبح روز ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود، بیان کرد: علاوه بر این در روز ۲۷ تیرماه نیز مراسم انس با قرآن در آستان حضرت شاه‌چراغ (ع) برگزار می‌شود.

بحرالعلوم گفت: مسابقات رشته‌های قرائت و حفظ قرآن و تواشیح نیز بعد از مراسم افتتاحیه و طی روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه از صبح تا عصر برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت همچنین در خصوص برنامه های جانبی این دوره از جشنواره قرآنی گفت: در این دوره شاهد برپایی کارگاه های آموزشی در حوزه های پژوهشی خواهیم بود. ضمن این که با توجه به این که مسابقات دراستان فارس برگزار می شود و آثار ملی و مذهبی فراوانی در آنجا وجود دارد، برنامه های بازدید از این اماکن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بحرالعلوم یادآور شد: در اختتامیه بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت که در روزهای ۲۵ تا ۲۸ تیرماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود مقرر شد از  برخی چهره‌های قرآنی نیز تکریم شود.

[ad_2]

لینک منبع