دانشکده های پرستاری متولی آموزش پرستاری/ تعامل با بیمارستان ها

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – دکتر عباس عباس زاده درباره آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری گفت: ارتقاء و پیشرفت در رشته های علوم پزشکی و از جمله پرستاری ضرورتی انکار ناپذیر است. نیاز مردم به مراقبتهای پرستاری به دلیل تغییر الگوی بیماری ها و نیازهای سلامت، پیشرفت دانش پزشکی و مراقبت از سلامت تغییر کرده و این می طلبد که آموزش پرستاری هم به روز شده و محتوا و روش های آن متحول شود.

وی افزود: براساس دیدگاه متخصصین، تحول در رشته پرستاری باید متوجه افزایش مهارت های دانشجویان، اعم از مهارت های شناختی و استدلال بالینی، برقراری ارتباط با مددجویان، ارائه خدمات، کار با دستگاه ها و تجهیزات، ارتباط بین رشته ای؛ مراقبت های جامعه محور و کار تیمی باشد.

دبیر بورد آموزش پرستاری گفت: برای دستیابی به چنین مهارت هایی آموزش پرستاری باید علاوه بر کلاس و آزمایشگاه در محیط واقعی و در ارتباط با انسان ها اعم از سالم و بیمار، زن و مرد کودک و بزرگسال اتفاق بیفتد.

بیمارستان آموزشی مهمترین مکان برای تعامل و آموزش با رویکرد تخصصی بالینی

وی تاکید کرد: بیمارستان آموزشی نیز یکی از مهم ترین جاهایی است که این تعامل و آموزش با رویکرد تخصصی بالینی می تواند در آن اتفاق بیافتد و در همه مراکز آموزش پرستاری در دنیا بخش مهمی از آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه و در بیمارستان اتفاق می افتد.

عباس زاده اظهار داشت: دانشکده های پرستاری با همه پیشرفت هایی که از لحاظ کمی و کیفی در سال های اخیر به دست آورده اند، اما حضور معنی دار و موثرشان در عرصه های بالینی  متناسب با رسالت وظایف فارغ التحصیلان آنها کم است.

وی آیین نامه «توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری» را یک ابزار خوب برای دستیابی به این تحول و معنی دار کردن حضور دانشکده های پرستاری در عرصه بالینی و بالینی تر شدن آموزشها دانست.

تعهد مراکز آموزشی درمانی به پذیرش مسئولیت همکاری با دانشکده ها

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: حتی اگر هدف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو برای دانشکده ای مطرح نباشد، با استفاده از این آیین نامه می تواند به آموزش دانشجوی پرستاری و متعهد شدن مراکز آموزشی درمانی به پذیرش مسئولیت همکاری با دانشکده پرستاری در آموزش دانشجوی پرستاری بپردازد.

وی تاکید کرد: به همه اساتید، دانشجویان و همکاران این اطمینان را می دهم که آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی که با همکاری اعضای بورد پرستاری، اکثریت روسای دانشکده های پرستاری، معاونت پرستاری، سازمان نظام پرستاری و انجمن های علمی تدوین و ابلاغ شده و در جلسات بعدی باز هم مورد وثوق همه نهادهای پرستاری است.

عباس زاده اظهار داشت: این آیین نامه نه تنها تهدیدی برای آموزش آکادمیک پرستاری نیست بلکه چنانچه دانشکده ها به خوبی از آن استفاده کنند ابزار بسیار خوبی برای افزایش قدرت و حضور دانشکده و ارتقای کیفیت آموزش بالینی پرستاری وبرطرف کردن بسیاری ازمشکلات دانشجویان پرستاری در بالین و بیمارستانها است.

«پرستار بیمارستانی» یک واژه خاص است که مبنا و پایه و اساس ندارد

وی درباره تربیت پرستار بیمارستانی گفت: واقعا نمی دانم این واژه را چه کسی به افکار و اذهان جامعه تزریق کرده است؟ «پرستار بیمارستانی» یک واژه خاص است که فقط تبلیغ می شود در حالی که مبنا و پایه و اساس ندارد و در آیین نامه تنظیم شده در اصفهان و هیچکدام از مکاتبات معاونت آموزشی وزارت به دانشگاهها وجود ندارد. هیچگاه چنین مطلبی مورد موافقت هیچ نهاد آموزشی در وزارت بهداشت نیست و هیچگاه در پرستاری کشور ما مطرح نبوده و نیست.

دبیر بورد پرستاری افزود: طبعاً هیات بورد پرستاری هم با چنین موضوعی و چنین درخواستی تاکنون روبرو نشده و به دلیل اینکه این نوع تربیت پرستار را که معدود نقاط دنیا وجود دارد ؛به صلاح نمی داند، در صورت وجود چنین درخواستی مخالفت خواهد کرد. اما تا به امروز چنین موضوعی در پرستاری مطرح نشده است. ظاهراً بعضی از همکاران از آیین نامه همکاری دانشکده ها و  بیمارستان ها چنین برداشتی کرده اند که قطعاً  چنین برداشتی صحیح نیست.

وی در زمینه افزایش ظرفیت رشته پرستاری گفت: مسلماً در رشته پرستاری برای کار در بیمارستان که در بخشهای زیادی از کشور کمبود جدی وجود دارد واقعا افزایش ظرفیت ضروری است. این درحالی است که نقش پرستار بر اساس برنامه ششم توسعه و سایر برنامه ها از قبیل مراکز مراقبت در منزل و امثال آن توسعه خواهد یافت و عرصه کار پرستار منحصر به بیمارستان نیست.

در مقایسه با کف استانداردهای نسبت پرستار به جمعیت؛ کمبود زیادی وجود دارد

عباس زاده اظهار داشت: در مجموع کشور هم در مقایسه با کف استانداردهای نسبت پرستار به جمعیت؛ کمبود زیادی وجود دارد. اما به نظر من مسئولین دانشگاهها و دانشکده های پرستاری باید در تعامل با معاونت های پرستاری و درمان در دانشگاه های مختلف بر اساس نیاز افزایش ظرفیت منطقی را ایجاد کنند که ضمن حفظ استانداردهای آموزشی نیاز جامعه به پرستار هم با رویکرد بالینی و هم با رویکرد پرستاری جامعه نگر توسط آنان برطرف شود.

وی گفت: البته بکار گیری فارغ التحصیلان هم باید دغدغه ما باشد که خوشبختانه همه ظرفیت هایی که با استفاده از آیین نامه اصفهان با رویکرد بالینی اضافه می شود بر اساس همان تاحدود زیادی از بکارگیری آنان اطمینان حاصل می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادآور شد: تصور می کنم دانشگاه ها و استان های مختلف کشور از لحاظ نیاز به افزایش ظرفیت متفاوتند. در مجموع به نظر من چون افزایش ظرفیت به درخواست دانشکده های پرستاری و با استفاده از این آیین نامه و از طریق قانونی یعنی کنکور سراسری صورت می گیرد، قانونی و قابل قبول است و به روند تخصصی سازی پرستاری هم کمک بزرگی می کند.

وی درباره کیفیت آموزش پرستاری در کشور گفت: روند رو به رشد کیفیت آموزش پرستاری که از بعد از انقلاب و با تلاش پیشکسوتان شروع شده در سالهای اخیر افزایش سرعت چشمگیری به دست آورده است. بطوری که در حال حاضر کمتر رشته ای چنین شرایطی را دارد.

عباس زاده یادآور شد: ۱۲ رشته کارشناسی ارشد وجود دارد که صرفاً پرستاران در آن ادامه تحصیل می دهند، بیش از ۱۹۰ دانشکده در کشور آموزش پرستاری را عهده دار هستند که همه آنها توسط هیات بورد ارزشیابی می شوند. علاوه بر این کارشناسان پرستاری می توانند در چندین رشته دیگر نیز در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

وی گفت: بالاترین مقطع تحصیل یعنی مقطع دکتری در پرستاری فعالانه دایر است. هرم هیات علمی در این رشته ترمیم شده و تعداد قابل توجهی از مدرسین در مرتبه استاد و دانشیار وجود دارد. اغلب برنامه های آموزشی در رشته مقاطع پرستاری بازنگری و بروز رسانی شده، تعامل بین المللی خوبی بین دانشکده های پرستاری داخل و خارج انجام شده است.

دبیر بورد پرستاری اضافه کرد: دستاوردهای پژوهشی در رشته پرستاری قابل افتخار و عرضه است. سطح نمره ورودی داوطلبان ورود به رشته پرستاری افزایش پیدا کرده است و همه این پیشرفت ها و سایر پیشرفت هایی را که در این فرصت کم نمی توان برشمرد، برای همکاران و بویژه دانشجویان پرستاری می تواند بسیار امید بخش باشد.

وی تاکید کرد: به دانشجویان و همکاران این اطمینان را می دهم که راه رشد رشته پرستاری که سالهاست توسط اساتید پیشکسوت شروع شده با سرعت هرچه بیشتر طی می شود و اخیرا با برنامه های حوزه  معاونت آموزش  وزارت متبوع نظیر صدور بخشنامه جذب هیات علمی بالینی؛ ایجاد گرایشات شبه DNP در دوره دکتری؛ تعریف دوره های مهارتی برای تربیت پرستاران پرکتیشنر و… نشان دهنده وجود دغدغه مندی مسئولین وزارت بهداشت برای ارتقاء اثربخشی و کارآمدی فارغ التحصیلان پرستاری در مقاطع تحصیلی مختلف است.

توصیه به دانشجویان پرستاری برای مطالعه آیین نامه اصفهان

عباس زاده افزود: یکی از مهمترین مقاطع مقطع کارشناسی است که باتوجه به آیین نامه اصفهان امید می رود بسیاری ازمشکلات دانشجویان ما در بیمارستان ها و بالین از بین برود و مهارت و توانمندی عملی آنها را متناسب با دانش تئوری آنها افزایش دهد. بنابراین نه تنها دلیلی برای نگرانی و ایجاد فضای یاس و نا امیدی وجود ندارد  بلکه به دانشجویان توصیه می کنم یکبار هم که شده آیین نامه مذکور را مطالعه کنند ببینند چقدر به دغدغه های دانشجویان پاسخ مثبت داده شده است.

وی گفت: البته جالب این است که مطالب مایوس کننده که گاهی شنیده می شود، عموما توسط کسانی مطرح می شود که در آموزش دانشجو بویژه  درحوزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دخالتی ندارند.

[ad_2]

لینک منبع