تدوین و راه اندازی پورتال یکپارچه آموزشی در دانشگاه آزاد

[ad_1]

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – علیرضا رهایی در همایش بررسی مسائل آموزشی استان‌ها با تأکید بر اینکه روند توسعه دانشگاه با توجه به برنامه جامع آمایش آموزش عالی باید پیش برود، گفت: میزان تقاضا دانشجو از مناطق مختلف کشور، شرایط اشتغال و جذب دانش آموختگان و نیازهای منطقه ای کشور باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه شرایط اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارتقاء سطح کیفی دانشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: در این سنجش، میزان حضور فعالیت و روند ارتقاء، اعضای مشمول طرح رکود علمی، اعضای غیرواجد شرایط علمی، میزان نیاز به هیأت علمی، روند جذب و سهمیه بندی هیأت علمی با توجه به اولویت ها و ملاحظات عمومی دانشگاه در نظر گرفته می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه های جدید برای ارتقا کیفیت این دانشگاه خبر داد و گفت: تدوین و راه اندازی پرتال یکپارچه آموزشی، پژوهشی و مالی، تدوین و برنامه‌ریزی سامانه جامع نظارت و ارزیابی و تدوین طرح آمایش دانشگاه آزاد اسلامی براساس نیازهای منطقه ای و توانایی های هر واحد دانشگاهی و بازنگری و فعال نمودن شورای برنامه ریزی دانشگاه از جمله این برنامه هاست.

وی درباره ویژگی های طرح تدوین و راه اندازی پرتال یکپارچه آموزشی، پژوهشی و مالی گفت: اجرای این طرح سبب از بین رفتن عدم هماهنگی در نرم افزار در چارچوب پرتال می شود و امکان دسترسی روسای واحدها، مسئولین سازمان مرکزی و اساتید به اطلاعات آموزشی و پژوهشی و مالی را فراهم می سازد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، ارزیابی علمی از دانشجویان، تدوین گزارش ترمی ـ سالی برای اعضای هیأت علمی و اخذ گزارش عملکرد از واحدها و مراکز آموزشی را از ویژگیهای مثبت طرح تدوین و برنامه ریزی سامانه جامع نظارت و ارزیابی برشمرد.

رهایی اجرای مقررات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید اعضای هیأت علمی تمام وقت به حضور منظم و فعالیت های علمی گسترده تشویق شوند و با رعایت تقویم آموزشی، اطلاع رسانی دقیق و گسترده برای ثبت نام به موقع دانشجویان در واحدها صورت گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مقطع دکتری به عنوان بالاترین مرتبه آموزشی و با بیان اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای شیوه نامه دوره دکتری هستند، اظهار داشت: واحدهای آموزشی سقف تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌ها و توزیع متعادل بین اعضای هیأت علمی را رعایت کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: برای ارتقاء سطح هیأت علمی استانها، به تدریج جایگزینی افراد متخصص، صاحب نظر و مستعد با افراد بازنشسته و نیمه وقت مورد توجه قرار گیرد.

رهایی به طرح مشارکت بهینه استفاده از اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در این طرح توانایی اعضای هیأت علمی ارزیابی می شود و قطب های تخصصی در هر استان ایجاد می شود.

وی خطاب به روسای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استانها، گفت: ما باید رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور از لحاظ کمی را ارتقاء دهیم و بر کیفیت این دانشگاه بیفزاییم.

در ادامه این جلسه درخصوص محورها و زمان برگزاری همایش معاونین آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بحث و تبادل نظر شد.

[ad_2]

لینک منبع